logo


Thư pháp và câu đối Tết ngày nay


Nhã Trân, phóng viên đài RFA
ngày 18 tháng 2 năm 2007

Courtesy by Radio Free Asia